Zničit krtka II
aneb Průvodce studiem oboru Logika


Následující výčet výroků z přednášek a seminářů posledních let na oboru Logika (a v jeho blízkém okolí) nemá v žádném případě někoho pobavit, pobouřit či dokonce urazit. Je míněn jako strohé, zhuštěné shrnutí toho hlavního, co se lze při studiu logiky dozvědět. Mladším kolegům může dát přibližnou představu o náplni některých přednášek, starším kolegům ukázat, že od jejich dob se na Logice vůbec nic (v tom dobrém smyslu) nezměnilo, všem ostatním pak poodhalit několik krás naší drahé vědy, o nichž dosud možná neměli tušení.

Libor Běhounek


Dr. Bendová - Intenzionální logiky a Dějiny logiky (1999)

Dr. Matoušek - Algebra (2000-2001)

Doc. Peregrin - Rozličné přednášky (1999-2001)

Dr. Sochor - Teorie množin a Alternativní teorie množin (1996/7)

Mgr. Holeček, Mgr. Kolman - Logický seminář (2000)

Doc. Petkevič - Formální popis jazyka (2001)

Prof. Machovec - Úvod do filosofie (1997/8)

Prof. Tretera - Dějiny filosofie (1997/8)

Zaznamenáníhodné výroky prof. Tretery jsou vesměs natolik obscénní, že je slušný plátek, jakým je Singleton, bohužel nemůže otisknout.

Doc. Jirků

Dr. Pudlák

Prof. Hájek

Prof. Berka

Prof. Materna

Pohled z druhé strany - zápisky v sešitech

Poslední nástrahy studia

Při obhajobě diplomových prací doc. Peregrin pětkrát v různých souvislostech opakoval tvrzení, že nosorožci neexistují. Následně měl dr. Švejdar připomínku:

(Čtenáři si mohou tipnout, zda zkoušená kolegyně dokázala připomínku dr. Švejdara zodpovědět a zda práci obhájila. Správné řešení se možná dozví v příštím čísle Singletonu. - Pozn. red.)

(První díl této edice naleznete zde. - Pozn. red.)