III. logické symposion

Z logici.cz
Přejít na: navigace, hledání
Zřícenina hradu Zvířetice

úterý 31. srpna – sobota 4. září 1999

Místa konání

  • kemp Příhrazy u Mnichova Hradiště
  • zřícenina hradu Zvířetice
  • kemp U Poselského rybníka poblíž Doks

Seznam účastníků

Průměrný počet účastníků: 10,25

Přednášky a semináře

  • Radek Honzík: Muž bez vlastností (přednáška s diskusí)
  • Hanka Skřivanová: Architektura středověkých hradů (přednáška v terénu)
  • Tomáš Pešina: Základy boje s jedenapůlručním mečem; základy boje s tyčí (seminář)
  • Libor Běhounek: Exolingvistika (přednáška se seminářem)
  • Petra Ivaničová: Omamné látky středověku (přednáška raději bez semináře)

Kulturní a relaxační program

Hrady. Dle plánu jsme navštívili celkem čtyři. Kromě Zvířetic, kde jsme bydleli, to byly Drábské světničky, Valečov a Bezděz.

Procházky. Prvého dne se přítomní účastníci prošli do sytosti i se zavazadly překrásnou, skalnatou krajinou mezi Mnichovým Hradištěm a Příhrazy. Následoval večerní výlet do hospůdky v sousední vesnici (včetně navýsost romantické cesty zpět po louce, nad kterou se tiše vznášela mlha a ze které se nebylo možno dostat pryč). Další den byl vyplněn přesunem do Zvířetic; kvůli nepřízni počasí a všeobecné únavě se část cesty jelo autobusem, navíc zavazadla se laskavě vezla autem. Další den byl odpočinkový, krátký výlet (rozumí se co do vzdálenosti, nikoli doby trvání) směřoval opět do hospody v sousední vesnici. V pátek se ze Zvířetic cestovalo do Doks, se zastávkou na Bezdězu.

Hospody. Ach ano. Byli bychom jich stihli vymést i více.

Přežití ve volné přírodě. Obnášelo především rozdělávání ohně, přípravu krmě na ohni, sběr dřeva v lese, sběr lesních plodin, mytí a mytí nádobí, nocleh a ošetřování raněných.

Hádanky. Magie. Hvězdy.